Inligting
Watter dag is die Christen sabbat?
Maak dit enige verskil watter dag ons gedenk—en of ons dit vier? Bepaal die Bybel Sondag as die Here se dag? Was die Sabbat alleenlik aan die Jode gegee—terwyl Christene beveel word om Sondag as die Here se dag te vier?