Auditorium front
Meer oor ons
Die Basuin gebruik ‘n enkele oorkoepelende maatstaf wat dit onderskei van ander nuusbronne, wat dit soos ‘n laserstraal laat fokus op dit wat werklik belangrik is. Daardie maatstaf is profetiese belang.
Meer »
Pag af e01
Maak dit enigsins 'n verskil watter dae ons gedenk-en of ons dit vier? Bepaal die Bybel of daar sekere dae is wat ons moet heilig? Was hierdie dae net aan ou Testamentiese Israel gegee? Is hulle net vandag bindend vir die Jode, terwyl Christene beveel word om feesdae soos Kersfees te vier?
Lees nou »
Pa af e01
Die verborgenheid van God moet nou onthul word en is hierdie werk daar om die mensdom in sy geheel te onderrig en hierdie verborgenheid aan elke persoon wat ooit geskape is, te onthul of bekend te maak. Nie net moet die openbaring van die verborgenheid bekend gemaak word nie, maar ook hoe daarin onderrig moet word. Hoekom? Is dit moontlik dat God Sy Familie vir ewig in die heelal sal aanhou uitbrei?
Lees nou »