Auditorium front
Meer oor ons
Die Basuin gebruik ‘n enkele oorkoepelende maatstaf wat dit onderskei van ander nuusbronne, wat dit soos ‘n laserstraal laat fokus op dit wat werklik belangrik is. Daardie maatstaf is profetiese belang.
Meer »
Pag af e01
Maak dit enigsins 'n verskil watter dae ons gedenk-en of ons dit vier? Bepaal die Bybel of daar sekere dae is wat ons moet heilig? Was hierdie dae net aan ou Testamentiese Israel gegee? Is hulle net vandag bindend vir die Jode, terwyl Christene beveel word om feesdae soos Kersfees te vier?
Lees nou »
R584 af e01